Logopèdia

Logopèdia

La logopèdia té com objectiu la detecció, prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de les patologies del llenguatge (oral, escrit i gestual) manifestades a través dels trastorns de la veu, la parla, la comunicació, la lectura, la escriptura i les funcions orofacials. L’àmbit d’actuació de la logopèdia abarca la població infantil, adolescent, adulta i tercera edat.

La nostra metodologia de treball està basada en l’atenció individualitzada i en la comunicació amb l’entorn del pacient (família, professors, altres professiona…).

Col·laborem amb:

  • Trastorns de la parla: dislàlia, retard de la parla, disàrtria, disglòssia, quequesa
  • Trastorns del llenguatge oral: retard del llenguatge, trastorn del llenguatge (TEL), afàsia, mutisme
  • Trastorns del llenguatge escrit: dislèxia, disgrafia, disortografia
  • Trastorns de la veu: disfonies, disfonies infantils
  • Trastorns d’origen neurològic: afàsia, alèxia i agrafia, malalties neurodegeneratives (Alzheirmer i demències, Parkinson, EM, ELA…)