Neuropsicologia

Neuropsicologia

La neuropsicologia és una disciplina fundamentalment clínica, que convergeix entre la neurologia i la psicologia.

Des de l’àrea de Neuropsicologia portem a terme exploració, diagnòstic i rehabilitació de les diferents funcions cognitives (atenció, llenguatge, memòria…) a nens, adolescents, adults i tercera edat.

  • TDAH, Atenció, Concentració, Hiperactivitat, Impulsivitat
  • Autoestima, inseguretat, timidesa
  • Memòria i dificultats d’aprenentatge
  • Problemes de comunicació
  • Dificultats per organitzar i planificar
  • Problemes conductuals
  • Estimulació cognitiva per a la tercera edat