Reforç Escolar

Reforç Escolar

Ajudem als nostres alumnes en aquelles matèries i continguts que tenen més dificultats. Es tracta d’acompanyar-los en la seva feina diària amb la finalitat que puguin consolidar els seus objectius amb èxit.

A més, se’ls proporcionen les eines necessàries per millorar les seves tècniques d’estudi, l’organització diària de les tasques i l’estructuració i constància necessàries per augmentar el seu rendiment acadèmic.

  • TDAH, Atenció, Concentració, Hiperactivitat, Impulsivitat.
  • Reforç individual i en grups reduïts
  • Primària, ESO i Batxillerat.