Benvinguts a Grup Avança

Aprenentatge, Estimulació i Reeducació

El nostre equip

L’equip de “Grup Avança” està format per professionals col·legiats dedicats a atendre cada persona de manera individualitzada, proporcionant els instruments d’avaluació i tractament adequats tenint en compta les seves necessitats i la seva problemàtica.

Serveis

La logopèdia té com objectiu la detecció, prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de les patologies del llenguatge (oral, escrit i gestual) manifestades a través dels trastorns de la veu, la parla, la comunicació, la lectura, la escriptura i les funcions orofacials.L’àmbit d’actuació de la logopèdia abarca la població infantil, adolescent, adulta i tercera edat.

La nostra metodologia de treball està basada en l’atenció individualitzada i en la comunicació amb l’entorn del pacient (família, professors, altres professionals…).

  • Trastorns de la parla: dislàlia, retard de la parla, disàrtria, disglòssia, quequesa
  • Trastorns del llenguatge oral: retard del llenguatge, trastorn del llenguatge (TEL), afàsia, mutisme
  • Trastorns del llenguatge escrit: dislèxia, disgrafia, disortografia
  • Trastorns de la veu: disfonies, disfonies infantils
  • Trastorns d’origen neurològic: afàsia, alèxia i agrafia, malalties neurodegeneratives (Alzheirmer i demències, Parkinson, EM, ELA…)

Més informació

Psicologia

El nostre objectiu de treball és ajudar a persones de totes les edats (nens, adolescents, adults i tercera edat) a solucionar diferents problemes mitjançant la intervenció a través de teràpies individuals o de família.

Oferim la nostra experiència i professionalitat per poder atendre i ajudar dintre d’un entorn de màxima confidencialitat, privacitat i serietat.

Ansietat, depressió, inestabilitat emocional…

  • Estrés, Estrés posttraumàtic
  • Autoestima, inseguretat, timidesa
  • Trastorns alimentaris
  • Trastorns de la Personalitat
  • Modificació de conducta en nens
  • Teràpies de família

Més informació

Neuropsicologia

La neuropsicologia és una disciplina fundamentalment clínica, que convergeix entre la neurologia i la psicologia.

Des de l’àrea de Neuropsicologia portem a terme exploració, diagnòstic i rehabilitació de les diferents funcions cognitives (atenció, llenguatge, memòria…) a nens, adolescents, adults i tercera edat.

  • TDAH, Atenció, Concentració, Hiperactivitat, Impulsivitat.
  • Autoestima, inseguretat, timidesa
  • Memòria i dificultats d’aprenentatge.
  • Problemes de comunicació
  • Dificultats per organitzar i planificar .
  • Problemes conductuals
  • Estimulació cognitiva per a la tercera edat.

Més informació

Reforç Escolar

Ajudem als nostres alumnes en aquelles matèries i continguts que tenen més dificultats. Es tracta d’acompanyar-los en la seva feina diària amb la finalitat que puguin consolidar els seus objectius amb èxit.

A més, se’ls proporcionen les eines necessàries per millorar les seves tècniques d’estudi, l’organització diària de les tasques i l’estructuració i constància necessàries per augmentar el seu rendiment acadèmic.

  • TDAH, Atenció, Concentració, Hiperactivitat, Impulsivitat.
  • Reforç individual i en grups reduïts
  • Primària, ESO i Batxillerat.

Més informació

Publicacions

Contacta amb nosaltres